Kundkännedom privatpersoner

Lagen om penningtvätt ställer krav på alla banker att ha en god kännedom om sina kunder. Det innebär bland annat att banken ska göra en id-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art. Läs mer på webbplatsen konsumenternas.se.

Legitimering sker i samarbete med IDkollen, som verifierar identitet och information online via BankID. Vill du veta mer om IDkollen, klicka här, annars följer du bara instruktionerna nedan. Har du frågor kring din legitimering, kontakta JAK Medlemsbank.

1. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

Om anställd, ange arbetsgivare/Om annat, ange vad
2. Hur stor är din bruttoinkomst (före skatt) per månad?
3. Skatterättslig hemvist är det land där du är skyldig att betala skatt. Har du skatterättslig hemvist i Sverige?
4. Har du skatterättslig hemvist i USA (t.ex. på grund av amerikanskt medborgarskap, innehav av Green Card eller bosättning i USA)?
5. Har du ytterligare skatterättslig hemvist? Ange land/länder
6. Har du enskild firma?
7. Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP), eller är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?
Med PEP avses en person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, statlig eller mellanstatligt organ. Exempel på viktiga offentliga funktioner är bland annat ministrar, riksdagsledamöter, ambassadörer, höga officerare i försvarsmakten, personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
Enligt penningtvättslagen måste vi som bank känna till om du har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Detsamma gäller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. Vi ber dig därför att besvara nedanstående frågor.


Om Nej fortsätt till fråga 12
8. Ange vilken funktion personen i politiskt utsatt ställning har eller har haft
Titel/befattning

Land alternativt organisation
9. Är befattningen pågående?
Om Nej, ange mellan vilka datum befattningen pågick
10. Ange om det är du själv som är en PEP eller vilken relation du har till personen
Känd medarbetare till PEP (välj nedan)11. Ange uppgifter om personen i politiskt utsatt ställning om annan än du själv


12. Vad är syftet med din relation till banken och de tillgångar du överför till oss?
13. Ange förväntat antal månatliga överföringar till kontot
14. Ange hur du uppnått de tillgångar du överför till oss
För att välja flera val - PC: håll ner shifttangenten, Mac: håll ner commandtangenten

* Ursprung skall verifieras via t.ex. kopia av bouppteckning, gåvobrev, avtal på fastighetsförsäljning etc.
Om annat, ange
15. Vem kommer sätta in pengar på kontot?
Om annat, ange vem
16. Varifrån kommer pengarna du sätter in?
För att välja flera val - PC: håll ner shifttangenten, Mac: håll ner commandtangenten

Om annan bank, ange bankens namn
17. Kommer du ha behov av att ta emot pengar från utlandet?
Om Nej fortsätt till slutet av formuläret och fyll i dina uppgifter och eventuellt meddelande
18. Varför har du behov av att ta emot pengar från utlandet?
19. Ange från vilka länder du kommer ta emot betalning ifrån
20. Vilka belopp kommer du årligen att ta emot från utlandet?
21. Ange förväntat antal månatliga överföringar från utlandet

Dina uppgifter

SKICKA

1. Fyll formuläret med ditt personnummer längst ner och klicka på "Skicka"
2. Öppna ditt BankID och legitimera dig.
3. Din begäran registreras hos JAK Medlemsbank.