logga godel

Den största fördelen är den smidiga användarupplevelsen

Genom att tillhandahålla en enkel och snabb identifieringsprocess bidrar IDkollen till att behålla en hög säkerhetsnivå utan att kompromissa med kundupplevelsen.

- Beskriv kortfattat er utmaning och behov som ledde till att ni kontaktade IDkollen:
Vi behövde en lösning som inte bara förbättrade säkerheten för våra kunder, utan vi sökte även efter en smidigare, mer effektiv och trivsam kundinteraktion. Vi vände oss därför till IDkollen för att vi ville säkerställa kundupplevelsen och minimera de utmaningar som dyker upp i samband med kontrollfrågor, utmaningar som framförallt straffar kunden.
- Ni valde att köpa tjänsten TeleID. Hur använder ni tjänsten idag? I vilka syften?
TeleID används för att säkerställa att vi pratar med rätt person i kontakt med vår kundservice. Oavsett om en kund behöver information om sitt avtal, vill uppdatera sina uppgifter eller kräver annan kundspecifik assistans så använder vi TeleID för att verifiera deras identitet innan vi fortsätter med ärendet. Det säkerställer en trygg och förtroendefull kommunikation mellan oss och våra kunder.
- Hur tycker ni att samarbetet fungerar?
Vi upplever att samarbetet fungerar mycket bra. TeleID är en enkel och effektiv tjänst som verkligen underlättar för våra serviceproffs i deras dagliga kontakt med kunderna. Det bidrar till en smidigare och mer säker hantering av kundärenden, vilket är avgörande för att upprätthålla en hög kvalitet på vår service.
- På vilka sätt förenklar IDkollen er tillvaro på Kundservice?
Det sparar tid och ökar tryggheten för både serviceproffsen och våra kunder. Genom att tillhandahålla en enkel och snabb identifieringsprocess bidrar IDkollen till att behålla en hög säkerhetsnivå utan att kompromissa med kundupplevelsen.
- Kan ni redan nu nämna någon situation då tjänsten kommit väl till hands?
Tidigare har kunder utan uppdaterade kontaktuppgifter i deras kundprofiler haft svårt att få effektiv hjälp när de ringer in. Det har resulterat i en mindre tillfredsställande kundupplevelse. Nu kan vi verifiera kunden med ett enkelt knapptryck, vilket gör vår service mer tillgänglig och effektiv både för oss och för kunden.
- För ett företag fortfarande ställer kontrollfrågor eller litar på numret som kunden ringer ifrån. Vad skulle ni säga är den stora fördelen med att gå över till den tjänsten TeleID som ni har från IDkollen?
Den största fördelen med IDkollen är den smidiga användarupplevelsen. Det sparar tid både för serviceproffsen och för kunden. Även om säkerhetsfrågor ibland kan fungera bra så är jag frågande till om det är det värt att riskera kundens säkerhet genom att inte ha en tillförlitlig och snabb identifieringsprocess.

GodEl, som är stiftelsens första bolag, har sedan starten delat ut 65 miljoner kronor till sina partnerorganisationer och idag är vi ett av Sveriges största elbolag.
Läs mer på www.godel.se

INGEN INTEGRATION
Tjänsten kräver ingen integration eller utveckling eftersom TeleID är en webbaserad och nyckelfärdig tjänst.
EGET BANKID-CERTIFIKAT
Vi ger dig även ett företagsunikt certifikat så att företagets namn visas i displayen när kunden legitimerar sig med BankID.
LOGG PÅ UTFÖRDA LEGITIMERIMGAR
Företagets administratör får tillgång till utförda legitimeringar via BankID-inloggning.