03

Om IDkollen

IDkollen i Sverige AB grundades 2015 med fokus på att leverera integrationsfria tjänster för säker kommunikation på distans.
Det är grundläggande att man som företag ska kunna vara behjälplig vid kundärenden som rör personuppgifter, sekretessbelagd information eller olika typer av köp, ändringar i beställningar eller avslut av kundförhållande. Vi löser ett komplext problem med enkla och användarvänliga tjänster som skapar värde från första dagen.
Vi erbjuder en klassisk SaaS-modell (Software-as-a-Service) där våra kunder betalar en månadsavgift beroende på vilka tjänster som används samt antalet användare/licenser. När behoven förändras är det enkelt att aktivera flera tjänster.

När du vill veta mer om oss och våra tjänster