Rädda Barnen - därför valde vi IDkollen

Vi använder IDkollen varje gång psykolog tar emot telefonsamtal, så att psykologen kan veta vem den pratar med helt enkelt.

- Vad var det för utmaning som ni stod inför som gjorde att ni valde att kontakta IDKollen?
Det var främst våra telefonbesök som jag som chef ansåg att vi hade inte tillräckligt smart lösning kring för att ta våra patienters identitet över telefon. Vi har bra lösningar för fysiska besök, där man kan kolla legitimation och även för vårt videosystem men inte för just telefon. Då fick jag tips om IDkollen och tog kontakt för att undersöka vad IDkollen kunde erbjuda.
- Ni valde att köpa tjänsten TeleID. Hur använder ni tjänsten idag? I vilka syften?
Malinamottagningarna är psykologenheter för små barn 0-5 år och blivande föräldrar. Vi har tre mottagningar där vi tar emot patienter och en patienttelefon som är öppen varje dag. Oftast är det ju då vårdnadshavare som ringer och vill rådgöra kring barnen eller så det kan vara gravida också som ringer och vill ha råd och stöd. Vi har en administratör som svarar i telefonen och bland annat fördelar ärenden till vår telefonrådgivning som psykologerna bemannar dagligen. I båda sammanhang behöver vi kunna identifiera de inringande samtalen och säkerställa identitet. Vi använder IDkollen varje gång psykolog tar emot telefonsamtal, så att psykologen eller kan veta vem den pratar med helt enkelt.
- Hur var upplevelsen med att komma igång med TeleID och IDkollen?
Jag tycker att det har varit väldigt enkelt. Enkelt och smidigt. Själva appen är ju otroligt enkel att använda. Och det är precis vad vi behöver. Det är just den funktionaliteten att kunna stämma av mot BankID som vi behövde. Vi tyckte att uppstartsprocessen gick väldigt bra också. Där fick vi en bra introduktion av IDkollen som visade att det är ju inte något svårt. Det krävs inte någon superkomplicerad uppstartsprocess utan man kan komma igång väldigt snabbt och det tyckte vi var bra.
- Har ni upplevt att de som behöver legitimera sig med BankID, har reagerat negativt eller tyckt att det varit jobbigt/svårt?
Nej jag har inte hört någonting om det. Inte alls. Jag har inte heller hört att det skulle vara något bekymmer att man inte har BankID, vilket kanske var något man trodde kunde vara en aspekt. Men det har vi inte hört något om. Vi har en rutin nu när man använder IDkollen som förstahandsval för våra telefonbesök och rådgivning och det fungerar väldigt bra.

Malinamottagningarna psykologenheter – hos oss finns leg. psykologer med särskild kompetens gällande blivande föräldrar och små barns psykiska hälsa. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm i nära samverkan med barnmorskemottagningar och BVC i vårt upptagningsområde.

INGEN INTEGRATION
Tjänsten kräver ingen integration eller utveckling eftersom TeleID är en webbaserad och nyckelfärdig tjänst.
EGET BANKID-CERTIFIKAT
Vi ger dig även ett företagsunikt certifikat så att företagets namn visas i displayen när kunden legitimerar sig med BankID.
LOGG PÅ UTFÖRDA LEGITIMERIMGAR
Företagets administratör får tillgång till utförda legitimeringar via BankID-inloggning.