Personuppgiftsbegäran

Begäran till oss avseende vår behandling av dina personuppgifter. Har du frågor kring din legitimering, kontakta oss.

SKICKA

1. Fyll i ditt personnummer och klicka på "Skicka"
2. Öppna ditt mobila BankID och legitimera dig.
3. Du är legitimerad hos IDkollen.