Hur skyddar man sig mot ID-kapning?

Om man tittar på hur mycket pengar som företag över hela världen spenderar på cybersäkerhet är det inget tvivel om att det är ett område som har hamnat i fokus under det senaste årtiondet.

PTS ställer nya krav på operatörer – hur kan ditt företag framtidssäkra er kundtjänst?

Post- och telestyrelsen (PTS) kräver nu genom ny lagstiftning att operatörerna måste kunna säkerställa att det är rätt person som de talar med när de tecknar avtal och lämnar ut uppgifter.