Välkommen på webinar! ”Kundupplevelse eller kundsäkerhet?” Fredagen den 16. december kl 09:30-10:00

”Kundupplevelse eller kundsäkerhet?” – IDkollen bjuder på ett högaktuellt webinar tillsammans med Svensk Handel och Polisens bedrägerienhet En rykande färsk undersökning, genomförd på uppdrag av IDkollen, visar att 50% av företagen inom den svenska handeln och e-handeln omedvetet utsätter sina kunder och sig själva för risker när personliga kundärenden hanteras, exempelvis hos kundservice. I ett kort men späckat webinar...