Dataskyddsombudens roll och ställning

EU:s dataskyddsmyndigheter som inkluderar svenska Integrationsmyndigheten IMY inleder en samordnad åtgärd för att utreda rollen och ställningen för dataskyddsombud. Inspektion görs hos 40 företag och organisationer.