Så minskar ni administrationen hos er kundservice tack vare snabb och trygg identifiering av kund – del 2

Verktygen som underlättar Som vi kom fram till i del 1 så spelar kundserviceavdelningen i dag en stor roll i om en kund ska bli en lojal stamkund eller inte. Det som oftast hindrar dem från att ge ett snabbt och gott kundbemötande är all administration som de behöver tampas med. Här är verktygen som...