Del 2 av 3 – Så får ni betydligt nöjdare kunder med hjälp av modern autentisering

I del 1 redogjorde vi för fördelarna och riskerna med att prioritera kundupplevelsen framför kundsäkerheten och vise versa. Nu ska vi redogöra för vilka metoder av autentisering som förekommer och vad som kännetecknar dessa   Kontrollfrågor Kanske fortfarande det vanligaste sättet att identifiera en kund på. Företaget ställer en eller ett par kontrollfrågor till sin...