Så får du betydligt nöjdare kunder med hjälp av modern autentisering del 2 av 3

I del 1 redogjorde vi för fördelarna och riskerna med att prioritera kundupplevelsen framför kundsäkerheten och vise versa. Nu ska vi redogöra för vilka metoder av autentisering som förekommer och vad som kännetecknar dessa. Kontrollfrågor Det vanligaste sättet att identifiera en kund är genom kontrollfrågor. Företaget ställer en eller ett par kontrollfrågor till sin kund...