Ålderskontroll vape

Ålderskontroll för säker e-handel mot minderåriga

Att handla varor över internet är vanligt även när det kommer till tobaksvaror, e-cigaretter (vape) och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter. När handlare erbjuder tjänster på nätet är det viktigt att försäkra sig om att ålderskraven är uppfyllda. Det är ett lagkrav för att skydda ungdomar från att få tillgång till olämpliga produkter. Så hur fungerar egentligen ålderskontrollen vid denna typ av internetförsäljning?

Rutiner för ålderskontroll

Vid försäljning av tobaksvaror har den som säljer eller lämnar ut varan ansvaret att försäkra sig om att ålderskravet är uppfyllt. Tillstånd behöver man söka från kommunen och bl a visa på att man har rutiner för ålderskontroll både vid försäljningen och vid utlämnandet av varorna.

Hur säkerställer du ålder på köparen online?

Det finns olika metoder för att säkerställa att köparen är över 18 år när man handlar online. Då en majoritet av alla svenskar använder BankID i sin vardag är det en utmärkt metod för att säkerställa ålder på distans. Genom en enkel och snabb digital verifiering med IDkollens tjänst får du svar direkt. Så här går det till: https://idkollen.se/teleid/

Kommunen ger tillstånd och utför tillsyn

För att få sälja e-cigaretter måste först en anmälan om försäljning skickas in till den kommun där försäljning kommer att ske. Olovlig försäljning kan ge böter eller till och med fängelsestraff som påföljd. Försäljaren ansvarar själv för sitt egenkontrollprogram vilket också måste vara en del av anmälan för att få sälja produkterna.
Det är försäljaren som måste förvissa sig om att köparen inte är minderårig. Det räcker alltså inte att ha en enkel knapp på hemsidan för Ja, jag är över 18 eller Nej, jag är inte över 18.

Ungdomar är särskilt utsatta

Enligt en rapport från Sahlgrenska Akademin och Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi  (se rapport nedan) är ungdomar särskilt utsatta när det kommer till nikotinprodukter. När det gäller risken för att utveckla nikotinberoende tros den bero på genetiska faktorer, sociala och psykosociala faktorer. Även den ålder när man börjar röka spelar också en betydande roll. Unga upplever mer positiva effekter när de röker, och nikotinkonsumenter som startar tidigt utvecklar ett mycket starkare beroende.

Genom att göra ålderskontroller görs en aktiv handling för att minska möjligheten till köp för minderåriga.

Vill du veta hur man gör ålderskontroller med hjälp av BankID. Kontakta oss för en demo om du behöver veta mer.

Sahlgrenska Akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
-En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter (april 2018)