VId fakturaköp i e-handeln behöver du kunna identifiera din kund.

Ålderskontroll med BankID vid försäljning av snus och tobak, är inte det en självklarhet?

Ålderskontroll med BankID vid försäljning av snus och tobak, är inte det en självklarhet?

Nej, ålderskontroll med BankID är tyvärr inte en självklarhet. Trots det tidigare lagkravet på ålderskontroll vid köptillfället samt det från 2024-03-01 nyligen införda kravet vid utlämning av varor är det långt ifrån alla e-handlare och butikskedjor som följer lagen. 

Det finns en hel del företag som säljer tobaksvaror på nätet men det är långt ifrån alla som följer kraven, förklarar Peter Robson Bohm, CCO på IDkollen. Dels är det många som har bristfälliga rutiner på plats i sin checkout, vissa förlitar sig på tredjepartslösningar som inte håller måttet och andra har helt enkelt struntat i ålderskontrollen. 

I grund och botten handlar det om, tror vi, att tillsyn och kontroll från myndigheter är för dålig. Samtidigt tror många att det är ett betydligt mer komplext projekt än det faktiskt är. Sen spelar även okunskap in till viss del. En enkel och smidig lösning på ålderskontrollen är att införa krav på e-legitimation (BankID, Freja eID), både vid köptillfället samt vid utlämning av leveransen.

Ett snabbväxande bolag inom branschen som verkligen har tagit ett grepp om detta är Snuset.se och deras VD Carl Pilo Karth. Carl intervjuades nyligen av Ehandel.se där han tydligt lyfte fram vikten att inte låta minderåriga få köpa tobak.

 

När vi startade Snuset.se för ett år sedan bestämde vi oss för att tillämpa ålderskontroll vid köp och vid leverans på samtliga köp. Detta visade sig vara klokt då nästan alla order innehöll både vitt snus och tobakssnus – Carl Pilo Karth, Snuset.se 

 

Som leverantör av identifieringslösningar får vi på IDkollen bara ett visst gehör, så fler bolag som Snuset.se som tar detta på allvar och till och med driver opinion i frågan välkomnas. 

 

Fem punkter Carl och Snuset.se har tagit fram vi på IDkollen starkt kan ställa oss bakom:

 

 1. Obruten ålderskontroll från A till Ö
  Alla steg i försäljningsprocessen av tobaks- och nikotinprodukter, från beställning till leverans, måste inkludera strikt och obruten ålderskontroll. Ålderskontroll vid köp ska kompletteras av ålderskontroll vid leverans.
 2. Teknologisk innovation för bättre efterlevnad
  Användningen av moderna lösningar såsom mobilt bank-id och låsta utlämningsboxar bör vara standard i alla försäljningskanaler, inklusive kiosker och butiker, för att garantera en konsekvent och pålitlig åldersverifiering som inte kan kringgås.
 3. Lär av e-handelns framgångar
  E-handelsplattformar som genomför ålderskontroll vid 100 procent av köpen och leveranserna, bör tjäna som en modell för åldersverifieringsprocesser på alla försäljningsställen.
 4. Nationell standardisering av ålderskontroll
  Skapa en enhetlig praxis för ålderskontroll som är oberoende av företagets säte och försäljningskanal. Detta innebär att samma strikta kontroller som tillämpas online även ska gälla i fysiska butiker oavsett var företaget har sitt säte. Gemensam praxis skulle minimera risken för langning och stöld samt köp från minderåriga.
 5. Fokus på forskning och samarbete
  Genom att stärka samarbetet mellan handel, myndigheter och forskare kan vi utveckla mer effektiva strategier för ålderskontroll som skyddar unga från de hälsorisker som är förknippade med tobak och nikotin, samtidigt som vi säkerställer att vuxnas rättigheter respekteras.

Driver du en handel med tobaksprodukter och vill införa ålderskontroll?

Ska du starta en handel med tobaksprodukter och behöver ansöka om tillstånd? Vi på IDkollen hjälper dig med rätt dokumentation kring hur du ska följa ålderskraven. Hör av dig till oss tex.genom att fylla i formuläret här!

 

 

 

 

 

 

 

Mer information
Du kan läsa mer om IDkollens REST-API här

Och om Snuset.se här