IDkollen och den reviderade eIDAS -förordningen

Europaparlamentet har godkänt den reviderade eIDAS -förordningen. Det kan innebära att Sverige får en statlig e-legitimation inom två år.

IDkollen är Nordens ledande leverantör av legitimeringstjänster. Som kund till oss kan ni känna er trygga med att få förstklassig support och med en garanti att tjänsterna både fungerar och är relevanta även i fortsättningen.

Vi svenskar använder BankID dagligen för att logga in och legitimera oss digitalt mest i Europa för att det är smidigt och effektivt. På IDkollen är vi glada över att ha kunnat hjälpa så många företag ta i bruk olika legitimeringstjänster som tex. TeleID, TeleSign, SafeMail eller helt enkelt API-gränssnittet som möjliggör för behovet skräddarsydda tjänster och flöden. 

En potentiellt stor ändring är dock på väg som är bra att känna till: EU-parlamentet godkände 2024-02-29 en revidering av den sk. eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) -förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (EU) 910/2014 (europa.eu) som även kallas för eIDAS 2.0. Denna förordning medför att alla medlemsländer ska inom en övergångsperiod ta fram digitala id-handlingar eller “digitala plånböcker” som ska kunna användas i kors över landsgränserna, åtminstone i offentliga e-tjänster inom hela EU/EES -området. Formellt träder förordningen i kraft 2024-05-20.

 

eIDAS -förordningen och Sverige

Digg (Myndigheten för Digital Förvaltning) är den myndighet i Sverige som svarar för att koordinera officiella svenska e-legitimationer till EU för Sveriges räkning och för de krav som ska gälla för att bli godkänd. I dagsläge är Freja+ den enda godkända svenska legitimationen som går att använda i utländska e-tjänster inom EU, men detta kan ändras fort. Till exempel har BankID inte kommunicerat om de kommer att söka godkännande.

Vi på IDkollen följer vaksamt med vad som händer på marknaden och lyssnar noga på våra kunder och deras behov. Vi har ett flertal kunder som redan idag legitimerar sina slutkunder över landsgränserna, främst i Norden. Ur vårt perspektiv är eIDAS -förordningen väldigt välkommen då vi ser att marknaden för legitimering på distans kommer att växa kraftigt och användningsmöjligheterna blir ännu fler i och med införandet ibruktagandet av sk. identitetsplånböcker. Det innebär att medborgaren inte behöver röja mer än det absolut nödvändiga av sina persondataattribut och har således ännu bättre koll på sin egen information. Samtidigt kommer det att också tekniskt vara ännu enklare än i dag att lägga till tex. ett åldersverifieringsflöde i en webbutik.

Vad händer härnäst?

Finansdepartementet publicerade i oktober 2023 sitt delbetänkande (En säker och tillgänglig statlig e-legitimation, SOU 2023:61) och har till uppdrag att komma med förslag på “hur en kostnadseffektiv statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av en statlig myndighet”. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Detta inlägg uppdateras inte. Kontakta oss för mer information

Mer information

  • Frågor och svar om eIDAS och eventuell svensk statlig e-legitimation 
  • Läs Statens offentliga utredningar “En säker och tillgänglig statlig e-legitimation” (SOU 2023:61) från Finansdepartementet i sin helhet här
  • Läs mer om Myndigheten för digital förvaltning på digg.se eller hur man kan bli godkänd utfärdare av svensk e-legitimation här
  • Läs mer om själva förordningsbeslutet på europaparlamentets sida här