DCongress 8-9 mars 2023

DCongress e-handelsbranschen möts 8-9 mars 2023

DCongress är Svensk Handels årliga kongress för e-handelsbranchen. I år samlas över 100 utställare och mer än 2 000 besökare. Årets tema är “Profitable Creativity – the ability to apply creative thinking to drive better results”. Branschen resonerar om hur man utöver tillväxt kan skapa god lönsamhet. Det krävs nytänkande och att våga styra om från tidigare sanningar till nya. Det innebär att ifrågasätta sina affärsmodeller. Att överleva genom att ständigt ligga i framkant med hjälp av teknisk innovation.
På IDkollen arbetar vi kreativt för att hjälpa dig att hitta innovativa och kundanpassade lösningar. Genom digitala eID tjänster blir du mer konkurrenskraftig, det är ett faktum.

Bygg säkerhet och trygghet genom digital identifiering för exempelvis kundtjänstärenden. Här är några av våra grundläggande tips:

 • Hitta nya infallsvinklar

  Försök att tänka utanför boxen för att hitta innovativa lösningar på säkerhets- och trygghetsproblem. Istället för att följa traditionella processer eller rutiner, fundera på om det finns några alternativa metoder som kan minska riskerna och samtidigt förbättra kundupplevelsen.

 • Kreativ problemlösning

  Tänk på hur teknik kan hjälpa dig lösa problemen på ett kreativt sätt. Vi kan erbjuda många tekniklösningar som kan användas i syfte att öka säkerheten och tryggheten. TeleID är ett sätt att säkert och enkelt legitimera personer på distans, via telefon eller chatt.
  När du behöver skydda dina kunders personuppgifter och verifiera att du har kontakt med rätt person via telefon, kan du direkt göra en snabb kontroll under samtalet. Snabbt, snyggt och enkelt genom tjänsten GDPR-ID.

 • Värna om dina kunders säkerhet

  Fokusera på att bygga förtroende med dina kunder. Genom att visa att du tar deras säkerhet och trygghet på allvar. Genom att erbjuda lösningar som löser kundens problem, kan du bygga en starkare relation med dem och öka deras lojalitet till ditt företag.

För att sammanfatta så kan du genom kreativt tänkande hjälpa till att förbättra kundupplevelsen samtidigt som du säkerställer säkerhet och trygghet. Kontakta oss så berättar vi hur vi snabbt och enkelt skapar en användarvänlig lösning. Men först, glöm inte att titta in på DCongress.