Behöver ni också lösningar för GDPR?

IDkollen
Med vår webbtjänst IDkollen GDPR, kan era kunder enkelt fylla i en GDPR-begäran, och legitimera sig med Mobilt BankID. Det enda ni som företag behöver göra är att tillhandahålla en företagsunik länk till era kunder.

För mer information:
info@idkollen.se
idkollen.se