Kontaktadagen

Morgondagens kundupplevelser måste vara säkra

E-handeln möter en ljusare framtid

E-handeln möter våren med något ljusare framtidsutsikter. Det kan konstateras i den senaste Handelsbarometern april 2023 från Svensk Handel. Man spår ökad försäljning, möjlighet att kunna anställa fler och även nå högre lönsamhet i jämförelse med föregående månad. Men, handelns delbranscher som parti, sällanköp och dagligvaror har det tuffare med negativa siffror.

44% av företagen drabbade av bedrägeri 

Sverige, som ligger i framkant med digitaliseringen, blir av naturliga skäl också mer sårbart i takt med att våra digitala avtryck ökar. Upp mot 17 % av svenskar har blivit utsatta för bedrägeri under de senaste tolv månaderna. Värst drabbade är ungdomar i åldern 18-24 år. Men, det är de äldre som är mest oroliga att drabbas av bedrägeriförsök, dock minst utsatta enligt Svenskarna och Internet 2022. Ungdomarna utgör  27 % av de som utsatts för bedrägeri det senaste året. Även företagen känner av denna utveckling. Betalningsbedrägerier mot företag ökar till 44 %. Jämförelsevis mot tidigare 33%, under föregående 12 månader.

Konsumenter gör aktiva val

Kunder önskar att företag bättre kommunicerar vilka skydd de har mot bedrägeri. Hemsidan i sig är viktig för att säkerställa att handel sker säkert.  Nästan en tredjedel undviker hemsidor som upplevs som omoderna. Lika många väljer att inte spara sina kortuppgifter. Däremot, finns det möjlighet till digital identifiering via BankID eller Freja eID, alternativt nordiska dito så väljer många det.

Vad kan företag göra för att skapa en säker och trygg kundupplevelse online?

För att erbjuda sina kunder en miljö där de kan känna sig trygga finns det enkla lösningar. Företag behöver inte längre vara rädda för att det tar för lång tid och komplicerar kundmötet online. Genom att erbjuda inloggning t ex via BankID skapas ömsesidig säkerhet. Under 2022 användes BankID 6,7 miljarder gånger! Både kundtjänst och konsument kan känna sig trygga när den digitala identiteten snabbt kan verifieras. Kundtjänst får direkt ett kvitto på att du är den du utger dig för att vara, utan en krånglig och tidsödande process.

Drömexempel där e-handelns kundservice blivit säkrare

Ett aktuellt exempel är från ett mycket välkänt nordiskt e-handelsföretag. När en ny möjligheten skapades för användarna att logga in på Mina Sidor via BankID, så valde 50%, redan efter 14 dagar att göra det.
Valet stod mellan att som tidigare använda sitt användarnamn och lösenord alternativt den implementerade tjänsten via BankID. Det vittnar om att konsumenter är redo och även förväntar sig att uppdaterade e–handlare ska kunna erbjuda säkerhet och trygghet i sina tjänster.
Effekten blir dessutom att antalet kundärenden som kundtjänst hanterar kring inloggningar minskar.

Vill du se hur vi på ett användarvänligt och enkelt sätt skapar ett tryggt och säkert digital kundmöte? Tveka inte att be om en kort demo.

Kontaktadagen den 25 maj, Münchenbryggeriet i Stockholm

Som partner till Kontakta finns vi på plats för att diskutera viktiga säkerhetsfrågor. Kontakta är bransch- och intresseorganisationen för företag och organisationer som arbetar med seriös kundservice och försäljning på distans.

Om vi inte ses där så är du välkommen att ta kontakt med oss

Svenskar och Internet 2022
Riksbankens Betalningsrapport 2022, 15 december 2022
Adyen Retail Report 2023
Handelsbarometern, April 2023, Svensk Handel