Privattandläkare

Säker patientkontakt med hjälp av BankID

Patientnöjdheten ligger i topp för privata tandläkare enligt SKI:s årliga mätning SKI Tandvård 2023. Ingen annan bransch har så nöjda kunder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har 63% av alla vuxna personer i Sverige en privat tandläkare. Majoriteten av tandvårdsbolagen är småföretagare med 1-3 anställda, eller 60%, medan 26% har 4-6 anställda.

Privattandvården får ett kundnöjdhetsindex på 79 av totalt 100, där värden över 75 pekar på en stark kundrelation. Folktandvården uppnår till 70,2. Även om det är en betydlig skillnad känner 85% av Folktandvårdens patienter förtroende för de rekommendationer de får.

Privattandläkare bäst i klassen

Privata tandläkare sticker ut när det gäller serviceleveransen. Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex, säger att det är kombinationen av insatser som sker utöver det som sker i tandläkarstolen som gör skillnad. Privattandläkarna är exceptionellt bra på att leverera service. 90% av patienterna känner sig trygga hos sin behandlande tandläkare oavsett vårdform. De viktigaste drivkrafterna för att få nöjda kunder är att ha en stark image och bra servicekvalitet.

Snabb teknisk utveckling

Trenden går mot färre och större vårdgivare då den snabba tekniska utvecklingen kräver relativt stora investeringar i ny teknik. När det gäller kommunikativa lösningar har man varit tidigt ute. Tandvården var först ut i vården med att använda SMS i kallelser. Dock var vissa så tidiga att tillämpa ny teknik att man måste upphöra med dem. Det ansågs inte förenligt med den dåvarande personuppgiftslagen.

Hantering av personlig och känslig information

Att patienter känner sig trygga hos sin tandläkare vittnar om en mycket god kundrelation. Frågan är hur privata tandläkare hanterar personlig och känslig information kring sina patienter, när kommunikationen är digital? De flesta anser säkert att de känner sina patienter och att det finns ett stort förtroende. Patientdatalagen kräver dock att personlig information ska hanteras säkert. Det finns exempel där en till synes obetydlig händelse kan röja uppgifter som får katastrofala följder te x som rör personer med skyddade identiteter.

Maximera tandvårdsupplevelsen

En ny och enkel rutin kan ytterligare stärka tandvårdsupplevelsen och bidra till inte bara en säker behandlingsform utan även att säkerställa patientsekretessen.
Enkla och webbaserade lösning som inte ökar den administrativa bördan hos tandläkarna finns tillgängliga. Genom identifiering via BankID kan kliniken snabbt, enkelt och säkert verifiera att de kommunicerar med rätt person via telefon och i digiala kanaler.

Därför bör den privata tandvården ta inspiration från allmänvården

Inom den offentliga vården är det legio att identifiera sig. Vi blir hänvisade till 1177 för att få ta del av meddelanden och journaler genom personlig e-identifiering. Detta för att inte avvika från kraven i patientsekretessen och patientdatalagen. Att inte större kontroll görs av privata tandläkare kan bero på att ersättningsnivåerna från regionerna inte är desamma. Och att detta skulle utgöra ett incitament för att inte bättre kontroller görs. Detta trots att man har samma sekretesskrav som inom den offentlig vården.

Våra bästa tips till säker patientkommunikation:
-Titta på en kort film (1 minut) som visar hur enkelt det är är trygga patientsäkerheten.
Kontakta Privattandläkarna för detaljer i vårt partneravtal

I SKI Tandvård 2023 kan du läsa mer om varför privata tandläkare är bästa bransch när det kommer till kundnöjdhet.