svårlurad

Svårlurad – kampanj ska minska bedrägeri

Svårlurad är den gemensamma informationskampanj som bankerna och Bankföreningen genomför för att motverka bedrägerier. Vi behöver alla kraftsamla för att motverka nuvarande utveckling där bedrägeri är ett växande samhällsproblem.

Aktuella siffror visar nuläget*)

Enligt Polisen anmäldes 193 391 brott under 2022. Brottskurvan vad avser bedrägerier har stadigt gått uppåt sedan juli fram till november 2022. Men, i december så vek den av pga införande av tvåstegsverifiering. Det gav en minskning med 33 procent från månaden innan. Bedrägeribrottsligheten ökade alltjämt med 0,25 procent i jämförelse med 2021.

Hur kan IDkollen hjälpa dig?

IDkollens tjänster har som syfte att styrka din identitet i de fall du inte har ögonkontakt med din motpart, och gör ärenden online. Vi skapar trygga, säkra men ändå enkla tjänster för att du genom BankID ska kunna identifiera dina kunder. Våra tjänster är viktigare än någonsin för att förhindra bedrägerier och skydda personuppgifter. Kontakta oss eller boka en demo så berättar vi mer.

Hur kan du hjälpa andra?

Tänk på dina närstående och berätta hur de kan skydda sig mot bedrägerier. Läs själv eller peka på Svårlurad där det finns bra konkreta tips och råd.
Och tänk på att våra kunder ALDRIG tar aktiv kontakt och ber någon logga in med hjälp av BankID. Det är alltid konsumenten som tar kontakt där tex en kundtjänst, ett vårdbolag eller fastighetsbolag är beredd att hjälpa dig. Men, det sker alltid på ditt initiativ.
Svårlurad, ja det kan du lita på!

*)Källa: Bedrägeriernas hotande anslag 2023-02-23 NBC
Polisens nationella bedrägericentrum

Fördelning av olika typer av bedrägerier enligt Polisens statistik för 2022:

bedrägeri-typer

Bild: Broschyren “Svårlurad” från Svenska Bankföreningen.