Svårlurad sms

Svårlurad – kampanjen fortsätter

Svårlurad är den gemensamma informationskampanj som bankerna och Bankföreningen nu fortsätter för att motverka bedrägerier. Alla behöver kraftsamla för att tillsammans gå emot nuvarande utveckling där bedrägeri är ett växande samhällsproblem.

Aktuella siffror visar nuläget*)

Enligt Polisen statistik anmäldes 193 391 brott under 2022. Brottskurvan vad avser bedrägerier har stadigt gått uppåt sedan juli fram till november 2022. I december så vek kurvan av på grund av införandet av tvåstegsverifiering. Det gav en minskning med 33 procent från månaden innan. Bedrägeribrottsligheten ökade alltjämt med 0,25 procent i jämförelse med 2021.

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra tjänster har som syfte att styrka din identitet när du gör ärenden online, via telefon, mejl eller chatt. Vi skapar trygga, säkra men ändå enkla tjänster för att du genom BankID ska kunna göra en säker kundidentifiering. Våra tjänster är viktigare än någonsin för att förhindra bedrägerier och skydda personuppgifter. Kontakta oss eller boka en demo så berättar vi gärna mer.

Hur kan du hjälpa andra?

Tänk på dina närstående och berätta hur de kan skydda sig mot bedrägerier. Läs själv eller peka på Svårlurad där det finns bra konkreta tips och råd hur du undviker att bli lurad via sms eller telefon.
Viktigt att veta att våra kunder ALDRIG tar aktiv kontakt och ber någon logga in med hjälp av BankID. Det är alltid du som konsument som tar kontakt där tex en kundtjänst, ett vårdbolag eller fastighetsbolag är beredd att hjälpa dig. Men, det sker ALLTID på ditt initiativ.
Svårlurad, ja det kan du lita på!

*)Källa: Bedrägeriernas hotande anslag 2023-02-23 NBC
Polisens nationella bedrägericentrum

Fördelning av olika typer av bedrägerier enligt Polisens statistik för 2022:

bedrägeri-typer

Bild: Broschyren “Svårlurad” från Svenska Bankföreningen.