PTS ställer nya krav på operatörer – hur kan ditt företag framtidssäkra er kundtjänst?

Post- och telestyrelsen (PTS) kräver nu genom ny lagstiftning att operatörerna måste kunna säkerställa att det är rätt person som de talar med när de tecknar avtal och lämnar ut uppgifter.

Så minskar ni administrationen hos er kundservice tack vare snabb och trygg identifiering av kund – del 2

Verktygen som underlättar Som vi kom fram till i del 1 så spelar kundserviceavdelningen i dag en stor roll i om en kund ska bli en lojal stamkund eller inte. Det som oftast hindrar dem från att ge ett snabbt och gott kundbemötande är all administration som de behöver tampas med. Här är verktygen som...