Svenska företag måste ta krafttag mot hackerattacker

Vi vill se BankID bli vanligare inloggningsmetod och ersätta den otrygga och föråldrade användarnamn-lösenord-kombinationen för ökad kundsäkerhet samt cybersäkerthet och för att motverka bedrägerier på nätet

De senaste veckorna har Sverige bevittnat en oroande ökning av hackerattacker mot företag där tusentals användarnamn och lösenord har läckt ut på publika sajter. Denna digitala invasion utgör inte bara ett hot mot företagen själva utan även mot svenska medborgares personuppgifter och integritet. För att möta detta hot och säkerställa tryggheten för användarna måste företag överväga att överge det traditionella användarnamn-och-lösenordssystemet till förmån för inloggning med BankID.Den ökande frekvensen av hackerattacker har tydligt visat svagheten hos traditionella användarnamn och lösenord. Dessa har blivit en inkörsport för obehöriga, och tusentals svenskar riskerar nu att bli offer för identitetsstölder och andra former av cyberbrott.

Näringslivet behöver tänka om och ta itu med detta hot innan det blir ännu allvarligare.En lösning på detta problem ligger inom räckhåll: övergång till inloggning med BankID. BankID har länge varit ett säkert och pålitligt sätt att identifiera sig digitalt. Det är inte bara knutet till stark autentisering utan har också bevisat sin förmåga att skydda användares integritet. Genom att koppla inloggningen till en stark och säker identitetskontroll minskar vi risken för obehörig åtkomst avsevärt.

Läs vår rapport om läget i Norden 2023 inom E-handel

IDkollen genomförde en undersökning mot svenska, norska, danska och finska E-handlare för att se hur enkelt eller svårt det är att kunna få åtkomst till personuppgifter via kundservice. Resultatet var alarmerande och visade på att nära hälften av varje E-handlare i Sverige lämnar ut uppgifter utan någon vidare kontroll. Läs vårt pressmeddelande om undersökningen (2023-11-17) eller ladda ner rapporten i sin helhet här.

Varför borde vi tänka om användingen av användarnamn och lösenord?

Att förbjuda användningen av enkla användarnamn och lösenord kan verka drastiskt, men om vi ska skydda våra medborgares personuppgifter och undvika onödiga risker, kan det vara en nödvändig åtgärd. De senaste hackerattackerna borde tjäna som en väckarklocka för att ompröva och uppgradera vårt synsätt på digital säkerhet. Svenska företag måste agera nu. Genom att omfamna teknologier som BankID kan de inte bara säkerställa sina kunders integritet utan även stärka Sveriges position som en pionjär inom digital säkerhet. Vi kan inte längre underskatta kraften hos den digitala skuggvärlden, och det är dags att handla innan fler står inför konsekvenserna av bristande säkerhet.

Läs här mer om hur IDkollen med hjälp av BankID hjälper bland annat Lensway med inloggning via BankID.

 

Mer information
Du kan läsa mer om BankID och Säker Start på:
https://www.bankid.com/foretag/saker-start

Fördjupad teknisk information om IDkollen API:
https://developers.idkollen.se/